Etikettarkiv: kommunfullmäktige

Teknik- och exploateringskontoret gör en pudel om de fasta
torgplatserna som hyrs ut för halva priset

I ett tidigare inlägg redovisades att Mälarötorgs fasta torgplatser hyrts ut av Teknik- och exploateringskontoret för hela 2017 till Fastighetsbolaget Ekerö Strand.
Hyreskostnaden är halva det belopp som kommunfullmäktige beslutat. Fastighets-
bolaget hyr sedan ut platserna för dubbla det belopp fastighetsbolaget betalat till kommunen trots att Kommunfullmäktige beslutat att vidareuthyring inte får ske.

En enskild Ekeröbo överklagade Teknik- och exploateringskontorets beslut till  Förvaltningsrätten.
Vid domstolens laglighetsprövning  fick Teknik- och exploateringskontoret  möjlighet att yttra sig om den person som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter. Men kontoret hade efter Ekeröbloggens tidigare inlägg gjort en pudel och sagt upp avtalet, daterat 27 februari, med omedelbar verkan.

Läs mer