Svin förstör världsarv i Ekerö

Det är inte bara människor som förstör fornläm- ningar vilket skildrades i inlägget Allvarligt brott mot kulturminneslagen på Munsö i Ekerö.
Flera fornlämningar på Hovgården har förstörts av vildsvin. Enligt Statens fastighetsverk har svinen bökat upp 300 – 500 kvm.  

Det är Statens Fastighetsverk som anmält till Länsstyrelsen att fornlämningsområdet Hovgården som ingår i världsarvet Birka Hovgården har skadats av svin. Skadorna har skett under vintern 2017.

Inget ont som inte har något gott med sig
När skadorna besiktades påträffades en tidigare oregistrerad fornlämning i form av två små och låga husgrunder strax norr om ruinen efter Alsnö hus. Husgrunderna utgör lämningar efter ett litet bostadshus med spisröse och en liten byggnad utan spisröse. Troligen har spisröset tidigare betraktats som ett odlingsröse, men nu efter det att vildsvin har bökat längs dess kanter har ett tydligt spisfundament framkommit. Vid närmare kontroll iakttogs även syllstenar kring spisröset och strax intill ytterligare en syllstensgrund.

Nedan är bilder som visar svinens framfart.                                                                                             

Efter att Länsstyrelsen granskat bilder och skadedokumentation från Statens Fastighetsverk bedömer Länsstyrelsen att igenläggningen av groparna inte kräver arkeologisk medverkan.
Länsstyrelsen bedömer att en igenläggning av groparna kommer att skydda fornlämningen från mer påverkan.

Länsstyrelsen ser positivt på att Statens Fastighetsverk kommer att se över vilka åtgärder som bör vidtas för att försöka förhindra att skadorna upprepas. Vad dessa åtgärder består av är inte specificerat.

Kommentar från Ekeröbloggen: För att förhindra att svinen bökar i fornlämningsområdet krävs sannolikt att området inhägnas med elstängsel eller att svinen på annat sätt förhindras från att vistas på fornlämningsområdet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.