Läs och förskräcks över tänkbar köpare till Ekerö Bostäder

Fastighetsbolaget D. Carnegie avser att lägga bud på 49% av aktierna i Ekerö Bostäder enligt bolagets VD.
Ekeröbloggen har i ett tidigare inlägg redovisat att kommunalrådet Adam Reuterskiöld (M) träffade VD Ulf Nilsson i december 2016. 
Även kommundirektör Lars Hortlund har träffat VD Ulf Nilsson. D. Carnegie måste därför anses vara en högst möjlig köpare för Alliansen.

Ställt mot detta har Ekeröbloggen granskat vad som sägs om D. Carnegie på internet.
Inledningsvis kan sägas att D. Carnegie misskötsel av
sitt fastighetsbestånd blivit en riksdagsfråga.

Mer om detta nedan, men först en bakgrund.

Affärsidé för D. Carnegie – Köp det, fixa det, sälj det
D. Carnegies huvudägare är det amerikanska riskkapitalbolaget Blackstone. Affärsidén är att köpa upp hyresfastigheter, framför allt i miljonprogramområden och renovera lägenheter när hyresgäster flyttar ut och sedan kraftigt höja hyrorna. Strategin är lönsam. Satsningar på att köpa upp och renovera bostäder i miljonprogramområden har lönat sig rejält. D. Carnegie gjorde rekordresultat för 2016. Vinsten före skatt blev nästan 2,1 miljarder kronor mot 1,4 miljarder kronor 2015.

Husby – misskötta fastigheter ägda av D. Carnegie
Svenska bostäder sålde 1528 lägenheter i Husby 1998 till privata fastighetsbolag. Tjugo år senare och med D Carnegie som åttonde ägaren är beståndet nergånget.

Alla tidigare ägare har nämligen varit mycket snabba med att kamma hem jätteklipp och dra vidare, samtidigt som D. Carnegies huvudägare Blackstone skryter på sin hemsida om sin affärsidé ”Buy it”, ”Fix it”, ”Sell it”. (Det blir sannolikt snart en nionde ägare!?)

För att få en uppfattning av misskötseln visas nedan en bild från SVT Nyheter från en lägenhet ägd av D. Carnegie. Även texten efter bilden är från SVT Nyheter.

”Lägenheten är sliten, det saknas handtag på nästan varje lucka till varje skåp i lägenheten och det har aldrig funnits någon fläkt ovanför spisen. Köket har inte bytts ut sedan fastigheten byggdes och köksluckorna håller på att falla sönder. Efter många turer med köksspisen gav hyresgästen upp och gick istället och köpte en egen, nu står den där, den nya spisen i det slitna köket.

På toaletten saknas ett värmeelement. Grannen under hade fått en vattenskada, fastighetsskötaren plockade då ner elementet för att åtgärda grannens problem. Det här skedde för tre år sedan och ännu saknas elementet på toaletten. Under vintertid blir det extra kallt,.

Det finns fuktskador i sovrummen, vattenläcka i hallen, hyresgästen visar bilder på vägglössen som man försökt bekämpa i åtta månader, silverfiskar, sönderfallande fönster och dåliga ventilation i lägenheten.”

Torsdagen den 10 november 2016 samlades ett drygt hundratal hyresgäster utanför D Carnegies kontor i Husby för att protestera. En lista på klagomålen med 600 underskrifter var lång: dåligt underhållna, dåligt utförda renoveringar, kraftiga hyreshöjningar osv.

Ulf Nilsson

Listan hade startats i samarbete med Norra Järvas Stadsdelsråd
Syftet var att listan skulle överlämnats till D. Carnegies VD Ulf Nilsson i samband med demonstrationen den 10 november. Men D. Carnegie vägrade att ta emot listan.
Underhållet – som varit bristfälligt under i stort sett alla 8 ägare sedan utförsäljningen – har nått nya lägsta nivåer med D. Carnegie. En trasig 30 år gammal spis byts ut mot en annan 30 år gammal spis. Mögliga badrum ”penselrenoveras”, det vill säga målas om.

Stockholms stads miljöförvaltning granskar D. Carnegies lägenheter i Husby
En månad efter hyresgästernas demonstration i november 2016 gjorde Miljöförvaltningen en granskning om bl.a. dåligt underhåll. Men granskningen gjordes även för att nå ut till invånare som normalt sett inte hör av sig till miljöförvaltningen.

Inspektörerna mätte luftflöden i ventilationen, undersökte fukt, mätte temperaturen inomhus då inspektionen gjordes i december 2016 och förhörde sig om hur D. Carnegie sköter felanmälningar. På samtliga områden fick D. Carnegie anmärkningar.

D. Carnegie måste nu utreda ventilation, fukt och innetemperaturen som var för låg i vissa lägenheter och redovisa åtgärder för Stockholms stad Miljöförvaltning.

Hem&Hyra följer upp miljöförvaltningen rapport
Efter miljöförvaltningens rapport att D. Carnegie fått anmärkningar gjorde Hem & Hyra en uppföljning och träffar hyresgäster på plats. Flera hyresgäster i Husby talade om dålig service och att det kan ta flera veckor innan något åtgärdas efter en felanmälan.

Har vi noterat en brist kommer vi att följa upp det säger Anna Lönn, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Stockholms stads miljöförvaltning.

Björn Sundberg

Men D. Carnegie känner inte igen beskrivningen ovan.

”Vår förvaltning i Järva får särskilt gott betyg av hyresgäster när det gäller bemötande vid felanmälan” säger Björn Sundberg kommunikationschef vid D. Carnegie.

Men det finns ingen anledning att tro att de brister Stockholms stads miljöförvaltning och Hem&Hyra redovisar inte existerar.

D. Carnegies misskötsel har blivit riksdagsfråga
Nooshi Dadgostar, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, har tagit upp frågan om slumvärdarna i riksdagen genom en interpellation (fråga) till bostadsministern Peter Eriksson (MP). Regeringen måste nog skaffa sig en åsikt; D Carnegie äger 16 000 lägenheter i landet, i huvudsak i miljonprogramsområden och främst i Stockholmsområdet. Tidigare tvingades D. Carnegie sälja knappt 900 lägenheter i Göteborgsförorten Hammarkullen till kommunen, efter en lång strid med hyresgästerna där.

Här kan du läsa den skarpt formulerade interpellationen. Här kan du läsa Interpellatonsdebatten  som är intressant.

Hyresgästerna i Ekerö Bostäder och oppositionen måste kraftfullt agera om Alliansen avser att sälja aktierna till ett riskkapitalägt bostadsbolag som D. Carnegie.

Att ens kommunstyrelsens ordförande Reuterskiöld (M) och kommundirektören träffar och diskuterar en ev. försäljning av aktierna till D. Carnegie visar hur angeläget det är för Alliansen att få in pengar till kommunkassan.

Enligt Reuterskiöld får Ekerö Bostäder inte någon del av säljsumman. Den ska användas oavkortad till skolor, infrastruktursatsning osv.
Redaktionen

PS
I slutet på november 2016 träffade D. Carnegie representanter för Hyresgästföreningen i Järva och de har kommit överens om ett antal åtgärder. Bland annat ska de nu förbättra sin service när det kommer till felanmälan, värme i lägenheterna, brister i de tidigare renoverade lägenheterna, utemiljö och lekplatser, långsiktighet, omsorg och boendeinflytande.
Kommentar: Ekeröbloggen har ingen information hur avtalet fungerar.
DS

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.