Inger Linge (M) – avgå (!) som ordförande i Ekerö kommunfullmäktige

GROVT ANGREPP PÅ DEN LAGFÄSTA FRIA DEBATTRÄTTEN
Den moderata ordförande Inger Linge gjorde vid sammanträdet med Ekerö kommunfullmäktige den 20 juni 2017 ett grovt övergrepp på den lagfästa fria debatträtten.

När budgetförutsättningarna för 2018 debatterades ställde Desirée Björk (Ö) frågor om kommunens plötsliga behov av upplåning av 800 mnkr m.m. Frågorna var uppenbarligen känsliga och Linge avbröt anförandet och efterhörde om Björk avsåg att efter debatten inte delta i beslutet.

(Du kan sist i inlägget lyssna när Linge efterfrågar hur Björk avser att rösta i ärendet och Linges beslut samt klicka fram dokument som det nedan hänvisats till.)

Linge hävdade, att då svaret innebär att Björk avstår från att delta i beslutet, medför det att Björk saknar yttranderätt. Björk får därför inte ställa de frågor som redan var ställda i anförandet och frågorna får inte besvaras.

Linge har  varit ordförande för Ekerö kommunfullmäktige i drygt 10 år och bör därför känna till att i kommunallagens 4 kap. 20 § står: ”En ledamot i fullmäktige eller i en nämnd har rätt att avstå från att delta i en omröstning eller i ett beslut.” (Kommentar: Kommunstyrelsen är en nämnd enligt kommunallagen.)

Linge har under sina 10 år som ordförande i kommunfullmäktige aldrig efterfrågat hur någon avser att rösta för att  stoppa den fria debatten.

Linge rättar sig inte heller efter att en ordförande enligt fullmäktiges arbetsordning bara får avbryta en talare om talaren inte håller sig till ämnet.

Andre vice ordföranden i kommunfullmäktige – Carpelan (M) – som är jurist, varit kommunalråd i Ekerö i 16 år och sitter intill Linge under mötet ingrep inte och stoppade inte Linges beslut.

FRÅGOR OCH SVAR
Frågorna som Björk ställde
 rörde kommunens plötsliga behov av upplåning av 800 mnkr m.m. Frågorna var uppenbarligen känsliga att debattera för Moderaterna i fullmäktige där debatten sänds i radio och spelas in. Anförandet måste tydligen stoppas. Ekeröbloggen har med anledning av det inträffade ställt frågor till kanslichefen i Ekerö och till Stockholms Läns Landsting.

Första osanna svaret
På frågan vilket stöd Linge har i lag eller texter i förarbeten till lagar, för att förhöra och hindra en ledamot att delta i den lagfästa fria debatten i kommunfullmäktige blir svaret från kanslichefen i Ekerö:

Det är ”en ordningsfråga för Fullmäktige att de som inte avser att delta i beslut inte heller deltar i överläggningen. Det framgick tydligt i Kommunstyrelsens protokoll att Öpartiet inte avsåg att delta i beslutet. …”

Det innebär – enligt svaret –  att Linge har rätt att ensidigt besluta att Björk inte får delta i debatten i kommunfullmäktige om Björk (efter utfrågning!) medger att hon avser att inte delta i beslutet i kommunfullmäktige och inte heller deltog i beslutet i kommunstyrelsen.

Andra osanna svaret
Exempel skickas till kanslichefen i Ekerö på protokoll från kommunfullmäktige där ledamöter agerat exakt som Björk i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, dvs

 • inte deltar i beslutet i kommunstyrelsen
 • debatterar i kommunfullmäktige
 • inte deltar i beslutet i kommunfullmäktige

Svaret från kanslichefen blir denna gång I landstinget där Linge har suttit ordförande /i 8 år/ har man gjort på det sätt som nu skedde i Kommunfullmäktige men det är inte en överenskommelse i Ekerö … Jag har pratat med Inger Linge om detta och vi är helt överens om det.”

Det innebär ett medgivande att Linge agerade felaktigt. Men nu används ett osant påstående om Landstingets debattregler för att försvara och mildra Linges agerande.

Linge vet mycket väl efter 8 år som ordförande för Landstingsfullmäktige att den debattregel hon åberopar inte finns.  (Debattregeln är olaglig.)

Fråga till Stockholms Läns Landsting
Linges påståendet att Landstinget gör avsteg från den lagfästa yttrandefriheten i kommunallagen är häpnadsväckande. (Kommentar: kommunallagen gäller även för Landstinget.)

Landstinget tillfrågas om denna märkliga debattregel är införd av Landstinget.

Svaret är Citat Landstinget har inte någon sådan regel i landstingsfullmäktiges arbetsordning. Vi har inte heller hitta någon sådan överenskommelse registrerad eller i tidigare arbetsordningar. Enligt uppgift från ansvarig politisk sekreterare för ärendesamordningen till landstingsfullmäktige så finns ingen sådan överenskommelse”.

LINGES AGERANDE ÄR ETT ANGREPP PÅ DEMOKRATIN OCH DEN LAGFÄSTA YTTRANDEFRIHETEN
Sverige är ett unikt land: Här gäller sedan år 1766 en vidsträckt yttrande- och tryckfrihet. Denna frihet är en grundläggande förutsättning för demokratin. Det är uppenbart att Linge inte drar sig för att med alla medel – t.o.m. med lögner – rättfärdiga det olagliga agerandet i Ekerö kommunfullmäktige.

Som framgår gör Linge allt för att försvara och motivera sitt olagliga agerande. 

Det är viktigare att försvara Linges agerande med felaktiga och olagliga påståenden än att försvara den lagfästa yttrandefriheten.

Det visar på en lågtstående moral att medvetet åberopa uppenbart felaktiga uppgifter för det olagliga agerandet.

En ordförande i kommunfullmäktige ska utföra sitt ordförandeskap med oväld, ansvar och rättrådighet.

Linge har förlorat medborgarnas och oppositionspolitikernas förtroende när hon använder påhittade lagstridiga debattregler för att stoppa frågor som är olämpliga att debattera i kommunfullmäktige för Ekerös Moderater.

Det enda anständiga i aktuellt fall är att Linge frivilligt frånträder sin plats som ordförande i kommunfullmäktige.


EXEMPEL SOM VISAR ATT LINGE ÅBEROPAR OSANNA OCH LAGSTRIDIGA PÅSTÅENDEN
 Klicka här för att läsa ett protokoll från kommunstyrelsens att t.ex. Hanna Svensson (S) inte deltog i beslutet i kommunstyrelsen.

Klicka här för att läsa att Hanna Svensson (S) deltog i debatten i kommunfullmäktige och att hela Socialdemokratiska partiet avstod från att delta i beslutet i kommunfullmäktige.

Men här ingrep inte Linge. Svenssons frågor i debatten i kommunfullmäktige kanske inte var lika känsliga som Björks frågor?

Klicka här för att läsa  att Linges agerande är en ordningsfråga som Linge egenmäktigt styr över.

Klicka här för att läsa  att Linge  påstår att Landstinget använder den (olagliga) debattregel hon använde mot Björk i Ekerö kommunfullmäktige.

Klicka här för att läsa att Landstinget säger att den debattregel Linge åberopar finns inte  inom Landstinget.

Nedan kan du lyssna när Linge efterhör hur Björk avser att rösta efter det att debatten avslutats.


Klicka här för att läsa
 
kommunallagens 4 kap. 20 §

Klicka här för att läsa att det i kommunens regler för kommunfullmäktige, § 23, står att det är enbart när en ledamot avviker från ämnet som ordföranden får avbryta anförandet. I § 25 står att en ledamot som avser att avstå från att delta i beslutet ska anmäla detta till ordföranden innan beslutet fattas.

2 reaktion på “Inger Linge (M) – avgå (!) som ordförande i Ekerö kommunfullmäktige

 1. Johan

  Detta är helt horribelt. Här borde alla partier gemensamt agera. Tyvärr verkar demokratins fana inte vaja speciellt högt här ute på Ekerö.

 2. John sjögren

  Vad gäller Inger Linge (M) som Ordförande i Kommunfullmäktige så står jag upp för henne till 110% ..
  visst kan det förekomma vissa frågetecken i bland ”om vad osv.”

  ..ska Vi vända och vrida på allt hit och dit .. så hittar Vi fel på allt !
  det gäller väl i vad ..man gör och vad man inte gör !

  Men Inger Linge är nog en av de bästa Människor jag någonsin träffat under hela mitt liv
  ..trots kontakterna varit begränsade !
  ..ärlig…. en Kvinna med lång erfarenhet och tidigare ”Kommunalråd” osv med mycket lång
  erfarenhet osv.
  inom politiken på Ekerö Kommun !

  Var vänlig att hitta någon annan att hacka på !

  John Sjögren fd. Gruppledare SD.
  Politisk Vilde.
  2018 nytt parti: Mälaröarnas Parti

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.