månadsarkiv: maj 2017

Fråga till Ekerös kommunalråd om badhus

I debatter och i lokaltidningarna förs det fram synpunkter på kommunens ekonomiska resultat 2016. Detta gör att det passar väl att publicera en insändare i Mälaröarnas Nyheter, daterad 2016, skriven av Gösta Olsson.  I insändaren efterlystes synpunkter från Reuterskiölds på innehållet. Reuterskiöld valde att inte kommentera insändaren.

Läs mer

Läs och förskräcks över tänkbar köpare till Ekerö Bostäder

Fastighetsbolaget D. Carnegie avser att lägga bud på 49% av aktierna i Ekerö Bostäder enligt bolagets VD.
Ekeröbloggen har i ett tidigare inlägg redovisat att kommunalrådet Adam Reuterskiöld (M) träffade VD Ulf Nilsson i december 2016. 
Även kommundirektör Lars Hortlund har träffat VD Ulf Nilsson. D. Carnegie måste därför anses vara en högst möjlig köpare för Alliansen.

Ställt mot detta har Ekeröbloggen granskat vad som sägs om D. Carnegie på internet.
Inledningsvis kan sägas att D. Carnegie misskötsel av
sitt fastighetsbestånd blivit en riksdagsfråga.

Mer om detta nedan, men först en bakgrund.

Läs mer

Teknik- och exploateringskontoret gör en pudel om de fasta
torgplatserna som hyrs ut för halva priset

I ett tidigare inlägg redovisades att Mälarötorgs fasta torgplatser hyrts ut av Teknik- och exploateringskontoret för hela 2017 till Fastighetsbolaget Ekerö Strand.
Hyreskostnaden är halva det belopp som kommunfullmäktige beslutat. Fastighets-
bolaget hyr sedan ut platserna för dubbla det belopp fastighetsbolaget betalat till kommunen trots att Kommunfullmäktige beslutat att vidareuthyring inte får ske.

En enskild Ekeröbo överklagade Teknik- och exploateringskontorets beslut till  Förvaltningsrätten.
Vid domstolens laglighetsprövning  fick Teknik- och exploateringskontoret  möjlighet att yttra sig om den person som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter. Men kontoret hade efter Ekeröbloggens tidigare inlägg gjort en pudel och sagt upp avtalet, daterat 27 februari, med omedelbar verkan.

Läs mer